Euroopa Liidu liikmesriikides on tarbijal õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Tarbija peab arvestama sellega, et kuigi talle on antud ajalimiit kaubaga tutvumiseks, ei saa ta tagasi saata sellist eset, mille on juba kasutusele võtnud, tagastataval tootel peab küljes olema ka etikett.

Kui aga ostetud tootel ilmneb mingi puudus või defekt, on tarbijal õigus nõuda müüjalt selle eseme väljavahetamist, saada hinnaalandust või taganeda kauba ostu-müügilepingust vastavalt üldistele reeglitele.

Kui tarbija lepingust taganeb, tagastab müüja makstud raha võimalikult kiiresti ostja pangakontole, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel lepingu taganemise hetkest.

Tehingust loobumise korral kannab tagastamiskulud müüja, juhul kui kauba tagastamisel on kasutatud kõige soodsama hinnaga saatmisviisi ja tarbijal on alles saatedokumendid, mis on tõestuseks kauba tagastamise kohta.